Naar inhoud

Voor u in de buurt

Wet Zorg en Dwang

Print

Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet beschermt de rechtspositie van onder meer mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Kern van de Wzd is dat de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvindt. Onvrijwillige zorg wordt in principe niet toegepast, tenzij er ernstig nadeel voor de cliënt of zijn/haar omgeving optreedt. RijnWaal volgt het principe ‘nee, tenzij’ en de inzet van persoonsgerichte alternatieven voor onvrijwillige zorg is ons uitgangspunt.

Meer informatie en brochures over de Wzd vindt u op onderstaande websites:

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
In de Wzd is vastgelegd dat iedere cliënt en zijn vertegenwoordiger die vallen onder de reikwijdte van deze wet, recht heeft op ondersteuning van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd luistert bijvoorbeeld naar uw verhaal en geeft antwoord op vragen. Om haar werk onafhankelijk te kunnen uitvoeren, is de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd niet in dienst bij RijnWaal Zorgroep.

Onze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is Gyöngyvér Fleuren (werkzaam bij Zorgbelang) en bereikbaar via gyongyverfleuren@zorgbelangcvp.nl en telefoonnummer 06-30441912.

Bij afwezigheid is er ma t/m vr de mogelijkheid om contact op te nemen met de achterwacht van de cliëntenvertrouwenspersoon via telefoonnummer 088-9294099.

Klik hier voor de flyer van de cliëntenvertrouwenspersoon voor meer informatie.

Klachtenregeling onvrijwillige zorg (Wzd)
Voor klachten die voortkomen uit de Wzd geldt een aparte klachtenregeling Wzd.

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht
Zo gaan wij om met uw gegevens:
Privacyverklaring
Keurmerk Wijkverpleging
Cookie instellingen

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘accepteren’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.