Naar inhoud

Open staan voor elkaar

Complimenten, suggesties en klachten

RijnWaal Zorggroep wil graag dat u tevreden bent over de kwaliteit van Wonen, Zorg en Welzijn. Dat vraagt om zorgvuldigheid en vertrouwen van onze medewerkers. U kunt ons hier natuurlijk over aanspreken. Dat kan met een compliment, suggestie of een klacht.


Compliment en suggestie
Het is voor onze medewerkers erg prettig om te weten of u tevreden bent. Een compliment of een suggestie is daarom altijd welkom. U kunt dit natuurlijk rechtstreeks geven aan de medewerker waar u mee te maken heeft. Wilt u er meer aandacht aan besteden dan kunt uw compliment ook mailen naar klant@rijnwaal.nl. De medewerkers van de Klantenservice zullen zorgen dat uw compliment op de juiste plek komt. Ook kunt u dit doen door te bellen naar de Klantenservice: 0481-470660.

Klacht
Ons uitgangspunt is dat de cliënt of diens vertegenwoordiger zaken bespreekbaar kan maken op de plaats waar het zich voordoet. Dit is in veel gevallen bij de medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening. De ervaring leert dat de meeste problemen of klachten direct opgelost kunnen worden door dit open te bespreken met de betreffende medewerker.
Het kan ook voorkomen dat u er niet direct uitkomt of uw ongenoegens van dien aard zijn dat u ze liever met een leidinggevende bespreekt, bijvoorbeeld met de teamleider of locatiemanager. U kunt zich dan wenden tot de betreffende teamleider van uw afdeling of locatie. Uit ervaring weten we dat op deze manier een oplossing vaak snel gevonden is.

U kunt hier de klachtenregeling van RijnWaal Zorggroep vinden.

Heeft u vragen of een klacht en wilt u dat in een persoonlijk gesprek toelichten, dan kunt u een mail sturen naar klachtenfunctionaris@rijnwaal.nl

Klachten Wet zorg en dwang
Voor klachten die voortkomen uit de Wet zorg en dwang (Wzd), geldt een aparte klachtenregeling en een externe klachtencommissie Wzd. RijnWaal Zorggroep maakt gebruik van de landelijke klachtencommissie (KCOZ). De onafhankelijke Wzd-cliëntvertrouwenspersoon kan de cliënt en/of diens vertegenwoordiger hierbij adviseren of bijstand verlenen.

De procedure van de KCOZ is te vinden op: www.kcoz.nl.
Onze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is Gyöngyvér Fleuren (werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang) en bereikbaar via gyongyverfleuren@zorgbelangcvp.nl, telefoonnummer 06-30441912. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon Wzd vindt u in deze flyer.

Externe klachtencommissie
Mocht het zijn dat u met de medewerkers van RijnWaal Zorggroep niet naar tevredenheid tot een oplossing bent gekomen, dan kunt u zich in dat geval wenden tot de Externe klachtencommissie.

Klachten worden schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie: Antwoordnummer 7502,
6994 ZX DE STEEG of per email: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com.

Meer informatie over de Externe behandeling van klachten vindt u hier.

Wilt u ervoor zorg dragen dat de klacht voldoende beschreven wordt door vermelding van een duidelijke beschrijving:

- van het feit of de feiten;
- van de gedraging(en);
- tegen welke persoon/personen de klacht zich richt.
Uitgangspunt bij onze klachtenbehandeling is “hoor” en “wederhoor”.
Anonieme klachten worden niet in behandeling worden genomen.

Geschillencommissie
RijnWaal Zorggroep is aangesloten bij Geschillencommissie verpleging, verzorging en geboortezorg. Mocht het zijn dat u met ons én met de Externe klachtencommissie niet tot een tevreden afronding komen, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Vertrouwenspersoon
Soms loopt een gesprek niet naar wens of vindt u het lastig om een gesprek over een klacht aan te gaan. In dat geval kunt u contact opnemen voor ondersteuning met de vertrouwenspersonen van onze locaties. Ook kan de vertrouwenspersoon u helpen met het formuleren van de klacht. U kunt contact opnemen met de onderstaande contactpersoon.

Pastor drs. John Rademakers
Telefonisch bereikbaar via 0481 481597
Mailen via crademakers@gmail.com

Keurmerk Wijkverpleging
Cookie instellingen

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘accepteren’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.