Naar inhoud

Voor u in de buurt

Ethische zaken

Print

Ethische en levensbeschouwelijke aangelegenheden

Dag en nacht leveren onze medewerkers en vrijwilligers zorg aan onze bewoners. Ieder van ons doet dat vanuit zijn eigen deskundigheid en betrokkenheid, maar met dezelfde doelstelling: wij willen u ondersteunen omzo goed mogelijk uw leven te leiden.

De zorg- en dienstverlening binnen onze organisatie is gebaseerd op de algemeen christelijke beginselen. Ieder mens wordt gezien als een unieke persoon, die respect verdient. We willen de zelfstandigheid van onze bewoners zo lang mogelijk in stand houden.

Euthanasie

Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden. De behandelend arts moet bijvoorbeeld vaststellen dat het niet mogelijk is om het lijden te verzachten. Ook moet hij advies vragen aan een andere arts.

Vragen hierover kunt u stellen aan uw behandelend arts.

Alles wat met u, uw hulpverleners en naasten is afgesproken, wordt zorgvuldig opgeschreven en gerespecteerd. Indien u in de situatie terecht komt waarover u afspraken hebt gemaakt met de arts, wordt daarnaar gehandeld.

Daarnaast kunt u uw persoonlijke ideeën hierover schriftelijk vastleggen in een euthanasieverklaring.

Wilsverklaring

Soms kunnen mensen door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan ook hun eigen wil niet meer kenbaar maken, terwijl belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de medische behandeling, verpleging of verzorging. U kunt door een schriftelijke wilsverklaring af te geven vóóraf zorgen voor duidelijke aanwijzingen hoe dan volgens u gehandeld moet worden. Het is belangrijk dit te doen op een moment dat u daar nog toe in staat bent.

In zo'n wilsverklaring legt u vast hoe artsen, verzorgend personeel en familie moeten handelen in bepaalde situaties waarin u dit zelf niet meer kenbaar zou kunnen maken. Zo'n wilsverklaring heeft in Nederland rechtsgeldigheid.

Als u een schriftelijke wilsverklaring opstelt, doet u er goed aan uw familie of een vertegenwoordiger hiervan op de hoogte te stellen.

Bespreek het ook tijdig met de behandelend arts, zodat u samen eventueel over de inhoud van de verklaring kunt praten. Mocht de arts principiële bezwaren hebben tegen de door u gewenste handelingen, dan kunt u samen tijdig naar een goede oplossing zoeken.

Reanimatie

Het reanimatiebeleid is een integraal onderdeel van goede ouderenzorg en van beleid rondom het levenseinde. Dit betekent dat wij hier zorgvuldig mee om gaan en onze zorg af stemmen op de wensen van onze cliënten. Bij het in zorg komen van een nieuwe cliënt is het uitgangspunt: reanimatie ja, tenzij

Binnen 6 weken nadat de cliënt in zorg is gekomen, moet het duidelijk zijn wat de individuele wens van de cliënt is en is het besproken met de behandelend arts. Bij de besluitvorming wordt indien gewenst de eerste contactpersoon/familie betrokken.

De organisatie hanteert een “ja, tenzij” beleid. Dit betekent dat wij u reanimeren, tenzij u zelf heeft aangegeven dit niet te willen. U kunt dit vast laten leggen in een niet-reanimeren verklaring.

Afspraken worden vastgelegd in het zorg/leef plan.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

De RijnWaal Zorggroep past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe, tenzij de situatie zodanig risicovol is voor de cliënt of anderen dat er geen enkel alternatief is én uitsluitend binnen de wettelijke kaders. Dit wordt altijd in overleg met de artsen cliënt/familie besproken en vastgelegd.

Overlijden

Na overlijden regelt de familie zelf de zorg rondom opbaren en begrafenis of crematie met de uitvaartondernemer.

Opbaren van de overledene in het zorgappartement is alleen mogelijk als de termijn past binnen de regelgeving rondom het opleveren van het zorgappartement of -kamer. Zie ook Oplevering zorgappartement/kamer. Voor het opbaren zijn per locatie verschillende afspraken. De kleinschalige woonvormen lenen zich in de meeste gevallen niet voor het opbaren in de eigen kamer.

De uitvaartondernemer draagt zorg voor het opbaren en de controle op de overledene tijdens de opbaarperiode. De nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van het afscheidsbezoek aan de overledene. De nabestaanden zijn tevens zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het appartement gedurende de opbaring.

Er is eventueel de mogelijkheid tot het reserveren van ruimte om persoonlijke zaken rondom het overlijden met de begrafenisondernemer te bespreken. Een verzoek hiervoor kan via de receptie of bij afwezigheid van de receptie bij de restaurant- medewerker worden gedaan.

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht
Zo gaan wij om met uw gegevens:
Privacyverklaring
Keurmerk Wijkverpleging
Cookie instellingen

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘accepteren’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.