Naar inhoud

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep


Medezeggenschap cliënten
Een cliëntenraad is een groep cliënten, niet-cliënten, familieleden of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De zorginstelling is op grond van deze wet verplicht een cliëntenraad als medezeggenschapsorgaan in te stellen en te faciliteren.

Via de cliëntenraad kunnen de cliënten van een zorginstelling invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van een zorginstelling moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.


Meedenken en adviseren
De cliëntenraad praat namens de cliënten en vanuit de ervaring van de cliënten, mee en geeft advies over de manier waarop RWZG voor haar cliënten zorgt.

De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur van RWZG over zaken die van belang zijn voor de cliënten. De cliëntenraad onderhoudt ook contact met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van RWZG.


Centrale en lokale cliëntenraden
RijnWaal Zorggroep heeft als grotere zorginstelling met meerdere locaties en (zorg)onderdelen onder één bestuur, één centrale cliëntenraad en per locatie een lokale cliëntenraad (in totaal vijf).

In de centrale cliëntenraad zitten o.a. leden van de afzonderlijke lokale cliëntenraden.

De centrale en lokale cliëntenraden bepalen hun eigen werkwijze (aantal vergaderingen, wijze van besluitvorming, de onderlinge taakverdeling etc.). Dit is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De centrale cliëntenraad vergadert één keer per maand en overlegt dan o.a. met de Raad van Bestuur. De centrale cliëntenraad is de adviespartner van de Raad van Bestuur van RWZG.

De centrale cliëntenraad laat zich regelmatig informeren door mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij het beleid van RWZG. Dit kunnen (ingehuurde) deskundigen, kwaliteitsmedewerkers of anderen zijn.

Mogelijke onderwerpen waarover de cliëntenraad zicht buigt, zijn kwaliteitsverbeteringstrajecten, bezoeken aan de diverse locaties, jaarplannen, nieuwbouwplannen, reorganisaties en financiële zaken.

De lokale cliëntenraden hebben regelmatig overleg met de locatiemanager en staan hierdoor dicht bij de te verlenen zorg. Zij kunnen dan invloed hebben op locatie gebonden zaken zoals voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, lokale beleidszaken, samenwerking, privacy en bejegening.


Deelnemers cliëntenraad
In een cliëntenraad zitten mensen met de volgende kennis en vaardigheden:

  • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben bij de zorg- en dienstverlening van RWZG
  • cliëntenbelang voorop stellen
  • gemotiveerd zijn
  • kunnen samenwerken
  • voldoende tijd en inzet hebben

In de centrale cliëntenraad kunnen mensen zitten met een specifieke deskundigheid zoals beleidsmatige interesse of financiële kennis.

Jaarverslagen cliëntenraad RijnWaal Zorggroep

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019


Informatie
Als u vragen heeft over het werk van de cliëntenraad van RWZG, of u heeft ideeën of wensen dan kunt u deze via het secretariaat van de centrale cliëntenraad aan de (centrale) cliëntenraad voorleggen. Het emailadres is ccr@rijnwaal.nl

Keurmerk Wijkverpleging
Cookie instellingen

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘accepteren’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.