Naar inhoud

Voor u in de buurt

Informatie voor nieuwe bewoners van A tot Z

Print


1. Praktische informatie op alfabet

A

Abonnementen

Activiteiten

Administratie

Alarmering

Allergie

AVG

B

Behandeling

Bejegening

Bewegen

Bezoek

BHV

Brandalarm

C

Camera’s

CarenZorgt

Cliënt

D

Diefstal

Dienstkleding

Diëten

Digitaal betalen

Domotica

Drugs

E

ECD=Elektronisch Cliënten Dossier

Eigendommen

Eten en drinken

EVV=Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

F

Familieparticipatie

Feest

Feestdagen

G

Gastvrijheid

Geestelijke verzorging

Geldzaken

Gesloten afdeling

Giften

H

Huisdieren

Huisblad

Huishoudpot

Hygiëne en infectie preventie

I

Identiteitsbewijs

Indicatie Wet Langdurige zorg

Informele zorg

Inrichting appartement of zorgkamer

Inrichting badkamers

Internet café

Internet eigen appartement

K

Kaarsen

Kapsalon

Klachten

Kookplaatje

L
Levensverhaal

Lief en leed

Logeren

M

Maaltijden

MDO = Multi Disciplinair Overleg

Medicatie beleid

Medische zorg

Muziektherapeut

N

Naamplaatje

O

Omgaan met elkaar

Onvrijwillige zorg

Opleveren appartement/kamer

P

Parkeren

Pedicure

Post

Prikpost

R

Reanimatie

Restaurant

Roken

Rolstoel/rollator

S

Schoonmaak

Scootmobiel

Sleutels

Stilteruimte/kapel

T

Tandarts

Technische dienst

Telefoon

Televisie

V

Veiligheid

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Verzekeringen

Videogroep

Vieringen

Voeding (zelf meegebracht)

Vrijwilligers

W

Wasgoed/wasregeling

Welzijn

Wet Zorg en Dwang

Z

Ziekenhuisafspraken

Zingeving

Zorgkaart Nederland

Zorgdossier (zie elektronisch cliënt dossier)

Zorgplanbespreking

Zorgverantwoordelijke wet zorg en dwang


2. Overeenkomst

a.Zorgleveringsovereenkomst

b.Zorgplan

3. Administratieve zaken

a.Registratie bevolkingsadministratie

b.Verzekeringen

c.Cliëntenbelangen

4. Juridische zaken

a.Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

b.Klachtrecht

c.Wet privacy: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

d.Wet Zorg en Dwang (WZD)

e.Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

5. Ethische zaken

a.Euthanasie

b.Wilsverklaring

c.Reanimatie

d.Onvrijwillige zorg

e.Overlijden

f.Ontruiming na overlijden, zie O

1. Praktische informatie op alfabet

A.

Abonnementen

Als u geabonneerd bent op een tijdschrift of krant, verzoeken wij u zelf zorg te dragen voor een adreswijziging naar het nieuwe adres. Zie voor de juiste adressering bij P (post). Ook bij een interne verhuizing is een adreswijziging belangrijk.

Activiteiten

Ons huis is voor u op dit moment uw thuis, waar u zoveel mogelijk uw eigen leven moet kunnen leiden. Dagelijks is er gelegenheid voor ontmoeting, een kopje koffie, een praatje. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor kleinere of grotere groepen. De activiteiten kunnen worden aangepast aan persoonlijke interesses en ook individuele begeleiding is mogelijk. Elke locatie heeft zijn eigen activiteitenprogramma. In ons huisblad “Op de Hoogte” zijn de maandoverzichten van geplande activiteiten op locatie te vinden en ook hangen er flyers op de prikborden. Ook kunt u het activiteitenoverzicht vinden op onze website onder 'Agenda' www.rijnwaal.nl

Grote groepen

In onze restaurants vinden ook activiteiten plaats voor grotere groepen, waaraan zowel onze eigen bewoners als omwonenden kunnen deelnemen, zoals een muzikale activiteit, toneel, spel of bingo.

Kleinschalig wonen

Met en voor de bewoners van de kleinschalige woonvormen worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten sluiten aan bij het leven van alledag en zijn afgestemd op de belangstelling en mogelijkheden van de bewoners.

Buitenactiviteit

Als het weer het toelaat organiseren wij ook activiteiten buiten, zoals wandelen, winkelen of fietsen op de duo fiets.

Feestdagen

Rondfeestdagen, in het bijzonder Pasen, Kerstmis, Carnaval, de Kermis wordt extra aandacht besteed aan het sfeervol aankleden van ons huis en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast heeft elke locatie zijn eigen feestelijke tradities.


Administratieve gegevens

Om uw inschrijving op de juiste wijze uit te voeren, hebben wij enkele gegevens van u nodig:

-uw Burgerservicenummer (BSN);

-uw IBAN nummer;

-verificatie van uw geldig identiteitsbewijs;

-gegevens van uw zorgverzekering.

Alarmering

De zorgappartementen en zorgkamers in de woningen zijn uitgerust met personenalarmering. Hiermee bieden wij de zekerheid van 24 uurs zorg.

In de kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie is de bewoner meestal niet in staat zelf te alarmeren en maken we zo nodig gebruik diverse technieken om een alarm te activeren.

Allergie

Wanneer u bepaalde allergieën heeft, vinden wij dit prettig om te weten. Op deze manier kunnen hiermee rekening houden met bijvoorbeeld de bereiding van de maaltijden. Meer informatie vindt u in dit document.

B.

Behandeling

Woont u in één van de kleinschalige woonvormen; in St. Jozef Gendt of in Sancta Maria Huissen, dan is er sprake van behandeling. Een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist is altijd betrokken en is de behandelend arts. Afhankelijk van de zorgvraag kan ook een psycholoog, fysiotherapeut ergotherapeut, logopedist en diëtist ingezet worden. De specialist ouderengeneeskunde is behandelend arts en is verantwoordelijk voor het medische gedeelte en werkt nauw samen met onze zorgteams. We nemen deze dienst af van Novicare.

Bewegen

Bewegen voor ouderen is van onschatbare waarde en voegt meerwaarde toe aan de kwaliteit van leven. Onze medewerkers stimuleren u dan ook om op alle momenten van de dag zelf dingen te blijven doen. Uiteraard passend bij uw mogelijkheden.

Bezoek

U kunt bezoek ontvangen wanneer u wilt. Er gelden geen bezoektijden. Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden:

-Houd bij het maken van afspraken, als het kan rekening met het tijdstip van maaltijden, therapieën en activiteiten;

-U kunt bezoek ontvangen in uw eigen appartement of kamer in de woning, de huiskamer of in het restaurant;

-'s Avonds en ’s nachts wordt de deur bij de hoofdingang uit veiligheid afgesloten. De tijden kunnen per locatie verschillen.

- In bijzondere situaties ( zoals de huidige corona pandemie) kunnen er andere bezoekregelingen gelden.

In de kleinschalige woonvormen is de huiselijkheid erg belangrijk. De huiskamer is een centraal rustpunt voor onze bewoners. Wij verzoeken u om niet met teveel bezoekers tegelijkertijd op bezoek te komen. Vanwege de beperkte ruimte gaat dit ten koste van het welbevinden van onze bewoners. Als het bezoek onrust oproept bij een van de bewoners, dan vraagt de medewerker u om uit te wijken naar het restaurant of wanneer mogelijk een andere ruimte.

Bezoek aan een afdeling die geregistreerd is als accommodatie in het landelijk Wzd register de PG afdelingen binnen St. Jozef Gendt en Sancta Maria in Huissen, moet erop bedacht zijn dat niet elke bewoner de afdeling mag verlaten.

Brandalarm

Indien er een brandalarm afgaat, blijf op uw kamer, sluit ramen en deuren van uw appartement of kamer en wacht verdere instructies van de medewerkers af. Er is 24 uur per dag altijd een BHV-er aanwezig.

C.

Camera’s

Op de afdeling psychogeriatrie is de bewoner meestal niet in staat zelf te alarmeren en maken we zo nodig gebruik van bewegingssensoren om een alarm te activeren. Het signaal komt bij de medewerker binnen op een smartphone. Ook kan er ondersteunend toezicht worden ingezet door middel van digitale middelen (technische toepassingen). Hierdoor kan de medewerker de situatie snel beoordelen en handelen. Valgevaar is ook bij gebruik bewegingssensoren niet uit te sluiten. Hierover worden individuele afspraken gemaakt met de vertegenwoordiger van de bewoner. De specialist ouderengeneeskunde is betrokken bij de besluitvorming en de afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk dossier.

In verband met privacy wetgeving worden camerabeelden niet opgeslagen.

In bepaalde situatie kan de inzet van bewegingssensoren en camera’s gezien worden als onvrijwillige zorg, hierbij is de wet zorg en dwang van toepassing.

Cliënt

In onze informatieformulieren spreken we zowel over cliënt als over bewoner. Cliënt is iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Ook de mensen die van buiten ons centrum bezoeken om deel te nemen aan de dagbesteding/activiteiten of bijvoorbeeld om de maaltijd te gebruiken. Een bewoner woont in een van onze locaties.

D.

Diefstal

Alle locaties zijn open instellingen* en daarmee relatief vrij toegankelijk. Helaas kunnen wij ondanks de oplettendheid van onze medewerkers niet garanderen dat er geen mensen met minder goede bedoelingen in huis komen. Wij verzoeken u daarom dringend géén waardevolle spullen in uw kamer te bewaren. Sluit bij het verlaten van uw appartement/kamer de voordeur en eventuele tuindeur altijd af. Onze organisatie kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke bezittingen.

Als u constateert dat één van uw bezittingen is gestolen, vragen we u dit te melden bij De teamleider van de afdeling. Advies vanuit de politie is om van waardevolle spullen foto’s te maken. De organisatie volgt de gemaakte afspraken en bij diefstal wordt de politie altijd geïnformeerd.

*De PG afdelingen in Gendt en Huissen zijn nog gesloten, er wordt in kader van de wet zorg en dwang onderzocht hoe we deze kunnen openen.

Dienstkleding

Onze medewerkers dragen dienstkleding vooral uit hygiënisch oogpunt. Er is vooral gekozen voor een huiselijke uitstraling, maar ook voor herkenbaarheid.

Diëten

Als u een dieet moet volgen op verwijzing van uw behandelend arts, kunt u dit bespreken met uw evv–er. De afspraken hierover worden opgenomen in uw zorgdossier.

Domotica

Domotica wordt met name ingezet in de kleinschalige woonvormen voor mensen met een dementie. Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei technische toepassingen ten behoeve van cliënten en zorgverleners.

Inzet van domotica wordt individueel toegepast in overleg met bewoner/wettelijk vertegenwoordiger. In sommige situaties kan het als onvrijwillige zorg worden ingezet, hierbij wordt de wet zorg en dwang nageleefd.

Domotica is ondersteunend aan het zorgproces, bijvoorbeeld door cameratoezicht is er meer rust in de nachtelijke uren. Gebruik is geen garantie op voorkomen van valincidenten.

E.

Elektronisch cliënten dossier

Een Elektronisch Cliënt Dossier, afgekort ECD, is een digitaal en persoonlijk zorgdossier. Uw gegevens en afspraken worden digitaal vastgelegd. De medewerkers houden uw gegevens bij op de computer, tablet of telefoon. Uw evv-er zal u laten zien hoe dit werkt.

Daarnaast maken we gebruik van het programma CarenZorgt. Via dit programma kunt u als cliënt en/of mantelzorger rechtstreeks communiceren met het zorgteam. Dat wil zeggen, u kunt afspraken maken, berichten schrijven, enzovoort. U bepaalt zelf wie er nog meer mogen meelezen. In deze publicaties vind u meer informatie over het gebruik van CarenZorgt:

Handleiding Eindgebruiker CarenZorgt

Handleiding Mijn Verhaal CarenZorgt

Handleiding verwijderen account CarenZorgt

Voorwaarden CarenZorgt

Eigendommen

Wij verzoeken u dringend géén waardevolle spullen in uw kamer te bewaren. Sluit bij het verlaten van uw appartement/kamer de voordeur en eventuele tuindeur altijd af. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke bezittingen. Advies van de politie: maak foto’s van waardevolle spullen en eigendommen.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (evv)

De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende coördineert de zorg en regelt zaken die met uw zorgverlening te maken hebben. Iedere cliënt heeft een eigen evv-er.

Eten en drinken

Woont u in een van onze woonvormen, dan verstrekken wij de warme maaltijd en bieden we de gelegenheid om zelf voor de broodmaaltijden te zorgen. Driemaal daags is er gelegenheid voor het drinken van koffie/thee. De maaltijden zijn gezond en gevarieerd en er is keuzemogelijkheid.

F.

Familieparticipatie

Familie en bekenden spelen een belangrijke rol in het welbevinden van de cliënten. Ze zijn een belangrijke bron van aandacht, zingeving en levensvreugde. We doen er alles aan om hen te betrekken bij de zorgverlening. De bijdrage van familie en bekenden ligt met name op het gebied van welkzijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het samen wandelen, deelnemen aan activiteiten en koffiedrinken. Afspraken worden hierover vastgelegd in het zorgdossier.

Feest

Wij bieden u de mogelijkheid om familiefeesten, zoals een verjaardag, een huwelijksjubileum of een andere bijzondere aangelegenheid in het restaurant te vieren. U kunt in het restaurant vragen naar de mogelijkheden.

Feestdagen

Feestdagen krijgen op alle locaties extra aandacht. Elk traditioneel of christelijk feest wordt op gepaste wijze gevierd. Op enkele locaties staan ook altijd de dorpsfeesten centraal en wordt het feest met het dorp/stad of lokale verenigingen gevierd.

G.

Gastvrijheid

Gastvrijheid vinden wij belangrijk. Medewerkers en vrijwilligers doen er alles aan om bewoners en bezoekers het gevoel te geven welkom te zijn en service te bieden op het gebied van eten, drinken, zorg- en dienstverlening.

Geldzaken

Het verblijf in het zorgcentrum wordt gefinancierd door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is wettelijk bepaald dat u zelf een bijdrage moet betalen in de kosten van het verblijf in het zorgcentrum. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.hetcak.nl

Niet alle kosten die u bij ons maakt, worden vergoed. Het is ook mogelijk dat voor bepaalde activiteiten, zoals een uitstapje, een bijdrage gevraagd wordt. De kleinschalige woonvormen hebben een huishoudpot waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd. Hieruit worden alle extraatjes, zoals versnaperingen, snacks, spelletjes en uitjes betaald.

Geestelijke verzorging

De organisatie staat open voor mensen met iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat u op een gepaste wijze uw geloof kunt belijden of uitdrukking hieraan de kunnen geven. RijnWaal heeft een vaste Geestelijk Verzorger in dienst, waarmee u vraagstukken rondom zingeving of andere vraagstukken van het leven kunt bespreken. Er worden regelmatig kerkelijke/christelijke en humanistische vieringen gehouden en u kunt altijd gebruik maken van de kapel/stilteruimte. Elke locatie van RijnWaal Zorggroep heeft een kapel/stilteruimte.

Gesloten afdeling

Op de locaties Sancta Maria, De Bloem en St. Jozef Gendt zijn de woningen, voor mensen met een dementie, gesloten.* Wanneer u een cliënt mee naar buiten wilt nemen (of van de woning af) verzoeken wij u dit te melden aan de medewerker van de woning. De arts verleent toestemming of de cliënt van de woning af kan en aan welke eisen de begeleiding moet voldoen. Er dient te worden toegezien dat deuren te allen tijde worden afgesloten en cliënten niet ongezien de afdeling kunnen verlaten.

*Er wordt onderzocht of deze afdelingen meer open kunnen in het kader van de wet zorg en dwang

H.

Huisdieren

Kleine huisdieren, zoals honden en katten kunnen met de familie bij u op bezoek komen, mits deze geen overlast veroorzaken. We willen u vriendelijk vragen om dieren binnen onze locaties aan de korte lijn te houden. Hierdoor kunnen onverwachte situaties voorkomen worden. Het is niet toegestaan met uw hond het restaurant te bezoeken. In uw appartement in het zorgcentrum mag een klein huisdier, zoals een kanarie of vis mee verhuizen, mits u er zelf voor kunt zorgen en er geen overlast ontstaat voor medebewoners en medewerkers.

Huisblad

Iedere maand ontvangt u ons huisblad “Op de Hoogte” welke door een vrijwilligers redactie wordt samengesteld. In het blad staat het activiteitenprogramma van de maand, nieuws, verhaaltjes, spreuken, puzzelhoek, enz. Wanneer u dat wilt kunt u zelf ook een bijdrage naar de redactie sturen. Stuur dan uw inzending naar e.sohl@rijnwaal.nl

Hygiëne en infectie preventie

Voor de organisatie is hygiëne een belangrijk goed. Binnen de organisatie is er een werkgroep met leden vanuit alle locaties die de hygiëne en preventie bespreken en ook de wettelijke verplichtingen bijhouden.

I.

Identiteitsbewijs

Op het moment dat u bij ons komt wonen, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. De zorginstelling controleert daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. Een rijbewijs is hiervoor niet voldoende.

Indicatie Wet Langdurige zorg

U heeft een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie op het moment dat u komt wonen. Deze indicatie moet passende passend zijn om de juiste zorg te kunnen leveren. Het kan voorkomen dat de indicatie moet worden opgehoogd, bijvoorbeeld bij veranderingen/toename van uw lichamelijke en/ of geestelijke zorgvraag.

Uw evv-er bespreekt dit met u en/of uw familie en u wordt bij de aanvraag betrokken. In sommige gevallen kan het ook betekenen dat we de zorg in de huidige woonvorm dan niet meer kunnen bieden en u daarom ook naar een andere passende woning of instelling moet verhuizen. Dit wordt uiteraard met u besproken.

Informele zorg

Ondersteuning en zorg die wordt verleend door mantelzorgers (familieleden, buren, vrienden) en vrijwilligers. Ondersteuning en zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke of andere beperkingen in hun familie of omgeving. Dit kan variëren van werkzaamheden als hulp bij het huishouden tot persoonlijke verzorging en van emotionele steun en begeleiding tot het uitvoeren van praktische klussen.

Inrichting van uw appartement of zorgkamer

U kunt uw appartement of kamer gedeeltelijk naar eigen inzicht inrichten. Medewerkers moeten veilig en goed kunnen werken, hiervoor geldt de Arbowetgeving.

Betrekt u een appartement dan brengt u uw eigen meubels mee. De cliëntadviseur bespreek voor de verhuizing met u over het wel of niet meebrengen van een eigen bed mogelijk is. Afhankelijk van uw zorgvraag en/of mobiliteit wordt een hoog-laag bed door RijnWaal geleverd. Het is belangrijk om rekening te houden met voldoende loopruimte en zet de ruimte niet te vol wanneer er zorg geboden moet worden met behulp van hulpmiddelen. Dit is voor de veiligheid van u en voor de medewerkers van belang. Bij twijfel, vraag gerust advies.

Wanneer u een zorgkamer betrekt in de woonvorm kleinschalig wonen voor mensen met een dementie of een lichamelijke aandoening dan is de kamer voorzien van een bed en een kast. Het is wel mogelijk een eigen stoel en een klein meubelstuk te plaatsen. Verder zijn er geen meubels toegestaan. Tevens is het niet toegestaan een koelkast te plaatsen.

Inrichting badkamers

Voor alle badkamers geldt dat er niet geboord mag worden aan de wanden. U mag een kastje plaatsen als dit op pootjes of wieltjes staat, waardoor het makkelijk te verplaatsen is bij de schoonmaak. Er gelden strenge richtlijnen ten aanzien van hygiëne waarmee wij rekening moeten houden.

Internetcafé

Op meerdere locaties is een internethoek ingericht waar u gebruik kunt maken van een computer. Informatie hierover kunt u vragen bij de gastvrijheidmedewerker.

Internet op uw appartement of kamer

De mogelijkheid om internet te ontvangen in uw appartement of kamer is tegen betaling mogelijk.

K.

Kaarsen

In verband met de kans op brandgevaar is het niet toegestaan kaarsen of waxinelichtjes te branden. Uitzondering is de Kapel of stilteruimte.

Kapsalon

Op enkele locaties van RijnWaal is een kapsalon aanwezig. Hier kunt u op eigen kosten gebruik van maken.

Klachten

Hoewel iedereen zijn best doet om het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken, kunnen zich situaties voordoen die u niet prettig vindt en waarover u een klacht wilt indienen. Als u een klacht hebt, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met degene die er rechtstreeks bij betrokken is of met uw evv-er/teamleider. Is dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk of bent u niet tevreden over de manier waarop met uw klacht of opmerkingen wordt omgegaan, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze organisatie. Wanneer een klacht ernstig is of vraagt om een formele afhandeling, bestaat ook de mogelijkheid deze voor te leggen aan de externe regionale klachtencommissie Arnhem. Gegevens hierover kunt u vinden via de website. Voor klachten over onvrijwillige zorg is er een speciale Wzd klachtencommissie, zie hiervoor het kopje ‘WZD’.

Kookplaatjes

Het gebruik van kookplaatjes is niet toegestaan in verband met de brandveiligheid.

L.

Levensverhaal

Wanneer u bij ons komt wonen vragen we u een formulier in te vullen met vragen over uw leven. Een levensverhaal kan de medewerkers helpen om beter rekening te houden met uw persoonlijke wensen en bijzonderheden van uw leefwijze.

M.

Maaltijden

De maaltijden zijn belangrijke momenten van de dag. Wij nodigen u uit de maaltijden zoveel mogelijk samen te gebruiken in ons restaurant. Deze mogelijkheid is er op alle locaties. In de kleinschalige woonvormen wordt gezamenlijk in de huiskamer gegeten. Hier is het ook mogelijk om de maaltijd samen met de bewoners te bereiden.

MDO

MDO = Multi Disciplinair Overleg.

Dit is een overleg (evaluatie) met uw arts en eventuele andere behandelaren die met uw zorg te maken hebben. Uw evv-er zal minimaal tweemaal per jaar met u de zorg evalueren. Wanneer nodig zal dit vaker gebeuren en telkens worden nieuwe afspraken vastgelegd in het zorgdossier.

Medicatiebeleid

De voorgeschreven medicatie wordt geleverd door de apotheek in uw woonplaats of de Instellingsapotheek. Informeer voordat u komt wonen, met welke apotheek er in de woonplaats afspraken zijn gemaakt en wordt samengewerkt.

Medische zorg

Wanneer u zelfstandig bij ons woont in een (zorg)appartement dan houdt u uw eigen huisarts. Woont u in een kleinschalige woonvorm dan wordt de medische zorg overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde.

Muziektherapeut

In de kleinschalige woningen voor mensen met dementie is een muziektherapeut werkzaam. Muziektherapie kan helpen bij psychische of emotionele klachten. Muziek ontspant, geeft troost, roept herinneringen op of zorgt voor een fijne sfeer.

N.

Naamplaatje

Onze medewerkers en vrijwilligers dragen allemaal een naamplaatje, waarop hun naam staat vermeld. Dit is voor de herkenbaarheid.

O.

Omgaan met elkaar

In de omgang met elkaar is het vanzelfsprekend dat er wederzijds respect is. Gedrag dat schadelijk is voor anderen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld wordt niet getolereerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht.

Oplevering zorgappartement/kamer

In verband met wettelijke regelingen moet een appartement of kamer tijdig leeggehaald worden. U heeft hiervoor 7 dagen de tijd. De telling begint op dag van vertrek of overlijden van de bewoner.

P.

Parkeren

Parkeren is mogelijk op verschillende openbare parkeerplaatsen rond de locaties. U kunt in- en uitstappen voor de ingang en er is een invaliden parkeerplaats bij de ingang.

Pedicure

Heeft u een pedicure nodig dan dient u dit zelf te regelen. De kosten zijn ook voor eigen rekening. Voor de bewoners van de kleinschalige woonvormen zorgt RijnWaal Zorggroep voor een pedicure mits er een medische noodzaak is.

Post

Inkomende en uitgaande post wordt verzorgd door de receptie op de locaties. Zorg ervoor dat uw post duidelijk geadresseerd wordt. Vooral het vermelden van het nummer van uw zorgappartement of woning is van belang om verwarring te voorkomen. Als u post wilt ontvangen moet u het adres van uw locatie en appartement nummer doorgeven.

Prikpost

Op verschillende locaties is een prikpost aanwezigen is in handen van de SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost)

R.

Reanimatie

De organisatie hanteert een “ja, tenzij” beleid. Dit betekent dat wij u reanimeren, tenzij u zelf heeft aangegeven dit niet te willen. U kunt dit vast laten leggen in een niet-reanimeren verklaring.

Restaurant

Het restaurant is een openbare gelegenheid. Als u bezoek krijgt van familie en kennissen, kunt u hier tijdens openingstijden terecht. Honden zijn in het restaurant niet toegestaan. Uitgezonderd hulphonden.

Eten in het restaurant

Voor bezoekers en medewerkers bestaat de mogelijkheid om tegen betaling in het restaurant een warme maaltijd, broodmaaltijd of een lunchgerecht te gebruiken. Er zijn ook warme en gekoelde dranken en diverse versnaperingen te krijgen. Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in het restaurant genuttigd worden.

Speciale gelegenheden

Regelmatig organiseren wij in onze restaurants een diner rondom een thema. Uw bezoek kan tegen betaling deelnemen aan deze activiteit. Hier kunt u met uw bezoek aan deelnemen. Een aankondiging van deze avonden treft u aan op de informatieborden, in Op de Hoogte en op de website.

Roken

De Tabakswet verbiedt roken in openbare ruimtes. Ook de elektronische sigaret valt onder het rookverbod. Er geldt daarom een algemeen rookverbod in alle openbare ruimten en de binnentuinen. Hierin kan de afweging een rookvrije werkplek voor medewerkers ook meespelen. Voor bewoners die willen roken worden individuele afspraken gemaakt.

Rolstoel/ rollator

In verband met de veiligheid van u en de andere bewoners moet de doorgang in de gangen, centrale hal en restaurant vrijgehouden worden. Daarom mag uw rolstoel of rollator niet in de gang staan. Voor incidenteel gebruik zijn er vervoersrolstoelen te leen via de gastvrijheidsmedewerkers.

S.

Schoonmaak

Uw zorgappartement of kamer wordt volgens afspraak schoon gemaakt door onze medewerkers huishouding. In verband met de privacy maken zij echter niet schoon in de kasten. Aanvullende service tegen betaling is mogelijk. De huishoudelijk medewerker maakt samen met u afspraken over de te verrichten werkzaamheden.

Scootmobiel

Er zijn in het zorgcentrum (voldoende) mogelijkheden om uw scootmobiel te parkeren op de daarvoor aangewezen stallingsplekken. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een scootmobiel een vervoersmiddel voor buiten is en binnen niet gebruikt kan worden.

Sleutels (tags)

Het gebruik en uitgifte van sleutels is per locatie verschillend. Hierover wordt u geïnformeerd als u komt wonen.

Stilteruimte

Alle woonlocaties van RijnWaal hebben een stilteruimte of een kapel. Een plaats voor bezinning. Deze ruimte is voor u vrij toegankelijk. Het branden van een kaarsje is hier mogelijk.

T.

Tandarts

U heeft een eigen tandarts. Hiervoor heeft u eventueel zelf een aanvullende verzekering voor afgesloten.

Woont u in een kleinschalige woonvorm dan worden er afspraken gemaakt over mondzorg. De kosten voor de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar of indien van toepassing door de Wlz.

Technische dienst

Onze medewerkers van de technische dienst zijn verantwoordelijk voor het onderhouden de reparaties van voorzieningen in de algemene ruimtes, de zorgappartementen en de zorgkamers en woningen. Enkele aandachtspunten zijn:

•Het is niet toegestaan in de muren te boren of te spijkeren. Als u iets wilt ophangen, een schilderij of bijvoorbeeld een klok, kunt u onze medewerker technische dienst vragen dit te doen. De aanvraag loopt via de facilitaire servicedesk.

•Bij het inhuizen is de technische dienst u eenmalig van dienst bij het ophangen en installeren van diverse zaken.

•Voor het vervangen van de verlichting van de keuken en badkamer blijft de technische dienst behulpzaam.

•Overige verlichting en andere klusjes gelden als extra diensten en worden in rekening gebracht. Een aanvraag voor een extra dienst kunt u doen via de facilitaire servicedesk.

Telefoon

RijnWaal Zorggroep heeft een eigen telefooncentrale. Als u hiervan gebruik maakt, betaalt u abonnementskosten en gesprekskosten. Per locatie kan dit verschillen.

Televisie

In uw zorgappartement of kamer zit een aansluiting voor een televisie. De kosten voor aansluiting worden aan u doorberekend. U kunt ook zelf voor een aansluiting zorgen, bijvoorbeeld via glasvezel. Dat is per locatie verschillend.

V.

Veiligheid

In dit document vindt u handige informatie over veiligheid in huis wanneer u bij ons komt wonen.

RijnWaal Zorggroep beschikt over een aantal systemen om uw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen bewaken:

•Vanuit uw eigen kamer kunt u in geval van nood met behulp van de personenalarmering dag en nacht de dienstdoende verpleegkundige/verzorgende bereiken.

•In iedere kamer en op zoveel mogelijk centrale plaatsen in het zorgcentrum hangen rookmelders.

•De voordeur gaat in de avond op slot. Niet op alle locaties op hetzelfde tijdstip, dit kan verschillen per locatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van uw zorgappartement of kamer.

•Het gebouw is voldoende uitgerust met brandblusmaterialen.

•Ons gebouw is aangesloten op de alarmcentrale van de brandweer om, in geval van calamiteiten, de risico's zo klein mogelijk te houden.

•Door middel van groen-witte, verlichte bordjes is aangegeven welke route de kortste vluchtweg is als er iets gebeurt.

•Er is altijd een bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig die weet hoe te handelen als zich calamiteiten voordoen. Als er iets gebeurt, zijn zij herkenbaar aan een geel hesje. Zij zullen u vertellen wat u moet doen. Wij vragen u dringend hun aanwijzingen op te volgen.

•Brandalarm; indien er een brandalarm afgaat, sluit dan ramen en deuren van uw zorgappartement of kamer en wacht verdere instructies van de medewerkers af.

•Periodiek verzorgen wij een ontruimingsoefening in samenwerking met de brandweer.


Vertrouwenspersoon

Soms loopt een gesprek niet naar wens of vindt u het lastig om een gesprek over een klacht aan te gaan. In dat geval kunt u contact opnemen voor ondersteuning met de vertrouwenspersoon van het zorgcentrum. U vindt de gegevens van de vertrouwenspersoon op de website. Voor ondersteuning bij onvrijwillige zorg is een speciale vertrouwenspersoon aangesteld.

Videogroepen van RijnWaal Zorggroep

RijnWaal heeft een groep van vrijwilligers op de locaties in Bemmel e.o. en Gendt, die regelmatig videoberichten maken voor de cliënten van RijnWaal Zorggroep. De video’s zijn ook te vinden op de website.

Voeding (zelf meegebracht)

In het kader van ons voedselveiligheidssysteem kunnen wij geen verantwoording dragen voor de dranken, maaltijden, voedingsmiddelen etc. die niet vanuit onze organisatie worden verstrekt. Dit omdat wij hiervan de veiligheid niet kunnen garanderen. In dit document vindt u enkele tips waar u op kunt letten.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij diverse activiteiten in onze zorgcentra. Mede dankzij hun inzet is het mogelijk u het gehele jaar verschillende programma’s aan te bieden.

W.

Wasgoed/wasregeling

Voor informatie over de wasvoorziening kunt u vinden in onderstaande documenten.

Welzijn

We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt en dat u invulling kunt geven aan dagbesteding en ontspanning. Wij ondersteunen u in deelname aan diverse activiteiten waarbij u anderen kunt ontmoeten. Meer informatie vindt u ook onder hoofdstuk “Activiteiten”. Voor de kleinschalige woningen van St. Jozef Gendt en Sancta Maria, De Bloem in Huissen is een welzijnscoach actief. Zij kijken naar uw persoonlijke wensen voor dagbesteding en zullen hier in overleg invulling aangeven, in samenwerking uw familie en andere teamleden van de woning. Ook worden er in huislijke activiteiten gedaan in kleine groepen.

Voor de kleinschalige woningen van St. Jozef Gendt en Sancta Maria, De Bloem in Huissen is een welzijnscoach actief. Zij kijken naar uw persoonlijke wensen voor dagbesteding en zullen hier in overleg invulling aangeven, in samenwerking uw familie en andere teamleden van de woning. Ook worden er in huislijke activiteiten gedaan in kleine groepen.

Z.

Ziekenhuisafspraken

Wanneer uw arts een consult in het ziekenhuis nodig acht, kunt u of uw familielid zelf een afspraak maken in het ziekenhuis. Vervolgens geeft u deze datum door aan het zorgteam. We gaan er van uit dat u zelf het (taxi) vervoer regelt. Houdt hierbij rekening met de vergoedingsmogelijkheden van uw ziektekostenverzekering. Wij stellen het op prijs als de familie of een contactpersoon zorgt voor de begeleiding naar het ziekenhuis.

Zorgdossier

Wij streven naar goede, persoonsgerichte zorg. U heeft de regie over uw eigen leven en samen met uw evv-er en uw familie wordt besproken wat u zelf (onderling) kunt regelen en welke professionele hulp daarnaast nodig is. Uw persoonlijke wensen staan centraal. Op basis van deze gegevens wordt het zorgplan opgesteld en afspraken vastgelegd in uw zorgdossier.

Zorgkaart Nederland

Dit is de grootste waarderingssite op internet voor de gezondheidszorg en wij vragen u hier een waardering te geven over uw ervaring op de locatie waar u woont. Wij lezen graag waarover u tevreden bent en wat nog beter kan. Bekijk of plaats hier een waardering: https://www.zorgkaartnederland...

Zorgplanbespreking

Tweemaal per jaar wordt met u en eventueel de contactpersoon van de familie uw zorgplan besproken en zo nodig aangepast.


Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht
Zo gaan wij om met uw gegevens:
Privacyverklaring
Cookie instellingen

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘accepteren’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.